ߩp _u PU PP xn u P..An AP E֮ x Cu |Pa] vگP A skU T |Pa] ix uzu FUS-{mkUS S x G Szv BUPnUP SzvP H \u |Pzu sk G PmkU Psh.

ں _P " 1498-C- 17- B uv Cv PhP x C[SQ x Ah {S PP vu. A x mh G \v EѺ PUPk \US ukzukQx. Pa ]U P HأkPa \Q. _Pk \ \vUP Q PhP. Ȱ { P Q \\U P EͰx QuP ئ uQP. \US A Psh u _ mP xP C. Cuz uhx zxR]. ha_UPP. h_UPP. B[QP. g_UPP u{mh [S mkU PshP Gߣx E[PUSz u.

Cu \zv - Cu vڢu si uhUPzv zxR]P ^US QP. Ju u UQP. APUSz u C[SQP. ^ A\US uuh i n ush G AUQ. n ush |ӨkQx. Au vڢu si \US QP. |P zxR]P. |P ha_UPP. Aݩv UPkQx. C[QP {P\Q Tk \ \ A\BnkQ. J uzvS sk Cu {P\Q n ush CUP |ӨkQx. 1945-C Cu {P\Q Ssk kQP.

uv Cu ] {hUQx. J UP Ph. UP s. A[S A\ Ju u UQ. EPzv I Bm]US Ch P:kUPu {kP . 1) \ 2) ux 3) ^. Cu 15-B si PUPmi ]U P ئ CxU P QuP S[Pk _PhP QP.

uǺP IP Aikzu. uǺP HP AiPP CuP Gߣx u Es. 15-B si A{mix ux C[P u A_P C. x Sv u[P P\ Cux. ug\ź ] \ - B PUS A Cu Pmi UP P - x \g] _u P - \ BPk { P.

1497-C _PhP u. uǺP AiPP CuP Gߣx u Es. Cx AiPP C? Pa]Ӣu AiPP CUQP.

C[P CuS v»UP. ku 1947-C CvUS ux. 1948-C C[PUS ux. zxU PshP U PU PshP - C AhzuU PU PshP. Au 1947  -48 P CP EѺ G\ںPh AiP. 15-B sk - uǺP Ai h.

Cu si - I BskPUS S Th CP EѺ \US AiP. Hu h. 1965-C u{mkz uǺP z yUP Px zuP. - Ȩ h. 1983-C Qͺa] - shP - Ȩ h. 1965-C u{mi Ȩ h uh[Q A\u EUP h. y[Sx {iUQ EUP.

Gh Pzx - Akzu 25 BskP Cx uh[Qmh - \mhȯ - ]ȯ A - \mhȯ I {kP Pmi {Ph - Pm] A] G {Ph CUQx. \v uǺP ukzvx - u uǺPͨ ukzvx Pm] uǺPͨ ukzvx. { A] [Q {Ph - SԨPz u{mk A] - J Pm] u |zx G C Pm] u G GvUS.

^ - \ - ux - QUP - E - u G i uQx. uP US u Pn - u u. uzu zx J mhP. Ӣu x GQx ֮ {kPUS \P Ezx zu U PP. Pk EǨ - ]UPzv ͮ kP. Au nzu zxU Psk u P. uP P P_ CUQx. Bu[P QP. uP USU Pn u. uzu zx { J kzu ix. J kzuUTi \Uv u. C UP J[QnUPU Ti \Uv .

J֣ku Gߣx C uUTix Gߣu Aԯ CUQ u. z uP CUQAx z uP CUQ. uUS BUP xvUP-uu[P CUQ Gߣu Ӣx P A[S\zvS {k[QU QhUQx. AvP-u G A[S\zvS Aa\kQ. Ah[QU QhUQ. xvUP-uuzv zu Enu Cu EPz u R Psk i G {UP Cu A AUS G \ iUQ."